ADATVÉDELMI IRÁNYELV

Az adatvédelem fontos számunkra és úgy gondoljuk, hogy az Ön számára is, ezért minden olyan információt rendelkezésre bocsátunk, amely szükséges ahhoz, hogy a felhasználók saját maguk dönthessenek adataik felhasználásáról. Szerintünk fontos, hogy ha meglátogatunk egy weboldalt, vagy annak adatokat adunk meg, akkor világos legyen, hogy az oldal milyen adatvédelmi irányelvek szerint kezeli majd az adatainkat. Ha egy oldalon ez nem elérhető, akkor ne habozzon megkérdezni. A www.visapenzugyifoci.hu oldal teljes mértékben megfelel a magyar információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) és a 2016/679/EU általános adatvédelmi rendelet által támasztott előírásoknak.

Az Adatvédelmi Irányelvben rendelkezései csak a visapenzugyifoci.hu gyakorlatát ismertetik, az erről a webhelyről elérhető társszolgáltatók vagy más harmadik személyek oldalainak működésére nem terjed ki, valamint a Visa részére más weboldalakon keresztüli adatszolgáltatás sem esik a hatálya alá.

A visapenzugyifoci.hu közönsége tanárok, szülők, diákok és a fogyasztók. Személyes azonosításra alkalmas adatokat kérünk tanároktól, szülőktől és más nagykorú felhasználóktól, akik úgy döntenek, hogy részt kívánnak venni a visapenzugyifoci.hu oldalon elérhető egyes tevékenységekben, azonban – az későbbiekben kifejtettek szerint – nem kérünk semmilyen információt a 16 éven aluli látogatókról. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy egy 16 év alatti felhasználónk személyes azonosításra alkalmas információt szolgáltatott a részünkre, azt azonnal töröljük.

ADATGYŰJTÉS ÉS AZ ADATFELHASZNÁLÁS

Mint a legtöbb oldal, a visapenzugyifoci.hu oldal is használ cookie-kat. A visapenzugyifoci.hu legfontosabb alapelve az, hogy a felhasználók látogatásai során a rendelkezésünkre bocsátott adatokat arra használjuk fel, hogy a visapenzugyifoci.hu olyan hasznos és érdekes legyen a felhasználó számára, amennyire csak lehet, valamint hogy válaszoljunk az egyes információkkal és egyéb szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdésekre.

A személyes adatokat semmilyen más célra nem használjuk fel, soha nem adjuk el harmadik félnek, és nem osztjuk meg harmadik személlyel, kivéve az Információmegosztás alatt jelzett feltételek szerint.

 • Ötletmegosztás
  A visapenzugyifoci.hu a tanárok és a szülők számára lehetőséget kínál arra, hogy megosszák ötleteiket a pénzügyi fogalmak tanításával kapcsolatban. Az ötletet beküldő személy feladata, hogy megítélje, hogy mely személyes azonosításra alkalmas információkat kíván a weboldalon a neve alatt megjelentetni. A névmegadás viszont nem kötelező, az oldalt anonim módon is lehet használni.
 • E-mail
  A visapenzugyifoci.hu 16 éves kor feletti látogatóknak tartja fenn a lehetőséget, hogy e-mailt küldjenek számára. A felhasználók által megadott e-mail címet arra használjuk fel, hogy megköszönjük észrevételeit és/vagy válaszoljunk a kérdéseire, továbbá mentjük a levelezést vagy visszajelzést a későbbi kapcsolatba lépés céljából. Mindezt soha nem osztjuk meg vagy adjuk el senki másnak.
 • Hírlevél
  A visapenzugyifoci.hu lehetőséget ad a tanároknak, hogy angol nyelvű e-mailes hírlevélre is feliratkozzanak a Practical Money Skills for Life programmal kapcsolatban. A hírlevélre való feliratkozáshoz a kapcsolat felvételéhez szükséges adatokat kérünk. Emellett demográfiai adatokat is gyűjtünk, hogy többet tudjunk meg a látogatóinkról.
 • A játék
  Az oldalunkon elérhetővé tett játék lehetővé teszi, hogy a tanárok és szülők minőségi online szórakozást biztosítsanak gyermekeiknek és diákjaiknak. A játék a megjelenése, a tartalma és a nyelvezete révén különböző korosztályokat céloz meg kezdve az általános iskolai korosztálytól egészen a nagykorú személyekig. A játék teljes egészében megfelel az Info tv. és a 2016/679/EU általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek.

A játékkal kapcsolatban az alapelvünk, hogy a lehető legkevesebb információt gyűjtsünk látogatóinkról. Az alapelvünkkel megegyezően a visapenzugyifoci.hu játék kizárólag 16. életévüket betöltött, vagy annál idősebb személyektől gyűjt információkat, de csak olyanokat, amelyek nem alkalmasak a személyazonosság megállapítására (pl. keresztnév). Eltekintve az ilyen információktól, nem gyűjtünk más személyes adatot a játékok felhasználóitól. Ennek megfelelően nem osztunk meg semmilyen személyes adatot a felhasználóinkról harmadik személyekkel. A játékunkon, vagy bármely online tevékenységben való részvétel érdekében a lehető legkevesebb információ szolgáltatását kérjük a felhasználótól.

INFORMÁCIÓMEGOSZTÁS

A visapenzugyifoci.hu látogatóiról és felhasználóiról összegzett adatokat (pl. látogatók száma, stb.) oszthatunk meg mind a kapcsolt üzletágainkkal (pl. Jump$tart Coalition for Personal Financial Literacy), mind külső harmadik féllel, csakúgy mint üzletfeleinkkel. Az összegzett adatok alapján az egyes személyek nem beazonosíthatóak. Személyes információt a felhasználóinkról kizárólag a következő esetekben osztunk meg:

 • Ügynökök
  A visapenzugyifoci.hu számára biztosított információk átadhatóak, tudomására hozhatóak vagy megoszthatóak olyan harmadik személyekkel, akik, illetve amelyek megbízásunkból speciális tevékenységet folytatnak (pl. üzenőfalak működtetése, tartalomlekérdezések, tanácsadó testület vezetése) és más technikai és feldolgozási feladatokat látnak el, úgy mint postai és elektronikus levelek küldése, ismétlődő információk eltávolítása a regisztrációs listákról, programozás, felhasználói szolgáltatások biztosítása, vagy a weboldalunk üzemeltetése. A rendeltetésük ellátásához szükséges személyes adatokhoz férnek hozzá, de más célból ezeket nem használhatják.
 • Speciális esetek
  Akkor adhatunk ki személyesen azonosítható információt harmadik személyek számára, ha erre törvény, vagy hatósági, illetve bírósági eljárás vagy per kötelez bennünket, vagy ha a weboldalunk vagy az oldal felhasználóinak védelme ezt megköveteli.

A fent felsoroltakat leszámítva más célra jelenleg nem szándékozunk felhasználni személyes információkat. A jövőben viszont a felhasználó által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat átadhatjuk harmadik fél számára további célokból, de ilyen esetben tájékoztatást adunk a felhasználásról és a felhasználó dönthet az ebben való részvételről.

facebook youtube.jpg youtube